Anasayfa
Başkanımız
Biga Tanıtım
Belediyemiz
 • Meclis Üyeleri
 • Birimler
 • Eski Belediye Başkanları
 • Encümen Kararları
 • Meclis Kararları
 • Kurumsal Bilgi
 • Projelerimiz
  İletişim
  Çevre
  Hal Fiyatları
  04.03.2015 tarihinde
  AKGÜL OYAN vefat etmiştir.
  04.03.2015 tarihinde
  ÜMMİYE KÜÇÜK vefat etmiştir.
  04.03.2015 tarihinde
  RECEP AKAN vefat etmiştir.
  03.03.2015 tarihinde
  İBRAHİM MUTLU vefat etmiştir.
  Bölgemizde Hava Durumu
  5/3/2015 Nöbetçi Eczane
  Kurtul Eczanesi
  286 316 6366
  Kurtuluş Caddesi
  • Encümen Kararları
  • Meclis Kararları
  • Biga Belediyesi Özel Toplu Taşıma Yönetmeliği
  Belediyemiz - Encümen Kararları '''
  2015/46 Nolu Encümen Kararı
  25.02.2015 08:08:22
  Belediyemiz hudutları dahilinde ikamet eden ve sıcak yemek yardımı talebinde bulunan Esma DİRİL'e, sıcak yemek verilmesi ile ilgili, Biga Belediyesi Aşevleri Sosyal Yardım Kurulunun 18/02/2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararının kabulü.
  2015/45 Nolu Encümen Kararı
  25.02.2015 08:07:14
  İlçemiz Aksaz Köyü Şahmelek mevkiinde Biga Orman İşletme Müdürlüğüne ait Şahmelek (A tipi) mesire yeri alanı ve bu alan üzerindeki tesislerin işletilmesi ile ilgili 26/02/2015 tarihinde yapılacak ihalesine Belediyemiz adına ihaleye girmeye teminatları yatırmaya ve geri almaya, ihale de sınırsız pey sürmeye ve iş bu ihale ilgili tüm işlemleri yürütmeye ve takip etmeye Belediye Başkanı İsmail IŞIK ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Abdullah ERDEN' in müştereken ve münferiden yetkili kılınmalarına.
  2015/44 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:59:41
  İlçemiz Sakarya Mahallesi Çan Caddesi No:118 adresindeki, Ali Osman YAZGI'ya ait inşaatın önündeki, halkın yürüyüş yolu olan tretuvara demir ve tuğlalar konularak,yaya geçişinin engellendiği ile ilgili uyarı ilgilisine yapılmış ve uyarılara rağmen işgaller kaldırılmadığından, Belediyemizce işbu işgaller işçi marifeti ile kaldırılmış olup, yapılan masrafın inşaat sahibinden tahsil edilmesi.
  2015/43 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:59:19
  Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Aksaz Köyü Şahmelek Mevkiinde 879 nolu parselde, mülkiyeti Kadriye SARGIN'a ait gayrimenkul ve kamuya ait dere yatağı üzerinde, yapı ruhsatı alınmadan 4 adet kendi parseli üzerine ve 6 adet kamuya ait parsele, dere yatağının daraltılmak sureti ile toplam 10 adet grobeton üzerine ahşap malzeme kullanılarak, toplam 93 m2. günübirlik konaklama amaçlı prefabrik tesis yapan, yapı sahibi Kadriye SARGIN'a, bahsi geçen kaçak yapılar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesi hükümleri gereğince 2.189,16 TL para cezası verilmesine ve işbu kararın ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük yasal süre içinde kendi parseli üzerine ruhsatsız olarak yapılan 4 adet tesisin, ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan notlarında belirlenen yapı şartlarına uygun olarak projelendirilmek sureti ile ruhsat almalarına ve kamuya ait dere yatağı içinde kalan 6 adet tesisin ıslahı mümkün olmadığından yıktırılmasına.
  2015/42 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:58:57
  İlçemiz İstiklal Mahallesinde, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planımıza göre küçük sanayi alanında kalan 876 ada 133 ve 136 no.lu parsellerin 280,00 m2.lik A no.lu parsel olarak birleştirme işleminin yapılması.
  2015/41 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:58:30
  İlçemiz İstiklal Mahallesinde, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planımıza göre küçük sanayi alanında kalan 876 ada 134 ve 135 no.lu parsellerin 280,00 m2.lik A no.lu parsel olarak birleştirme işleminin yapılması.
  2015/40 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:56:41
  İlçemiz Sakarya Mahallesinde, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planımıza göre konut alanında kalan 629 ada 166,167,168 ve 171 no.lu parsellerin 652,06 m2 lik A no.lu parsel olarak birleştirme işleminin yapılması.
  2015/39 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:56:20
  İlçemiz Sakarya Mahallesinde Uzunsu Mevkiinde, uygulama imar planımıza göre tamamı yeşil alanda ve imar yolunda kalan 161 ada 5 no.lu parselde kayıtlı, mülkiyeti Fatma GÖNÜLHAN, Şükran GÖNÜLHAN ve Mehmet Şükrü GÖNÜLHAN'a ait 1.099,57 m2.miktarındaki tarla vasfındaki gayrimenkulün tamamının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı Kanunun 3.maddesi ile değişik 8.maddesinin 6.bendi hükmü gereğince, 175.000,00 TL bedel mukabilinde, gayrimenkul maliki Fatma GÖNÜLHAN (Vasisi Şükran GÖNÜLHAN), Şükran GÖNÜLHAN ve Mehmet Şükrü GÖNÜLHAN'dan satın alma suretiyle kamulaştırılmasına.
  2015/38 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:55:58
  Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:10'da, Belediye Hizmet Binası altındaki 195 otomobil kapasiteli, 6879,6 m2. miktarındaki otopark alanının, 01/03/2015 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar aylık 12.500,00 TL bedelle Deniz PARLAK adına kiraya verilmesi.
  2015/37 Nolu Encümen Kararı
  24.02.2015 13:55:35
  Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 22.fıkrasına aykırı hareket eden Evkuran Salı Pazarı' nın, 208 TL para cezası ile tecziyesi.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 Sonraki »
  Biga Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi Copyright © 2004-2015 Biga Belediyesi