Anasayfa
Başkanımız
Biga Tanıtım
Belediyemiz
 • Meclis Üyeleri
 • Birimler
 • Eski Belediye Başkanları
 • Encümen Kararları
 • Meclis Kararları
 • Kurumsal Bilgi
 • Projelerimiz
  İletişim
  Çevre
  Hal Fiyatları
  12.02.2016 tarihinde
  Akif ESEN vefat etmiştir.
  12.02.2016 tarihinde
  Mehmet ÖZEN vefat etmiştir.
  11.02.2016 tarihinde
  Özcan SEZER vefat etmiştir.
  10.02.2016 tarihinde
  Ali AGAS vefat etmiştir.
  Bölgemizde Hava Durumu
  14/2/2016 Nöbetçi Eczane
  Yeni Eczanesi
  286 316 6208
  Kıbrıs Şehitleri Cd. Hastane Karşısı
  • Encümen Kararları
  • Meclis Kararları
  • Biga Belediyesi Özel Toplu Taşıma Yönetmeliği
  • Biga Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği
  Belediyemiz - Encümen Kararları '''
  2014/336 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:07:24
  İlçemiz Şirintepe Mahallesinde Belediye Meclisi' miz tarafından 14/10/2014 tarih ve 2014/100 sayılı kararı ile onaylanan İmar Planımıza göre ayrık nizam iki kat inşaat izni verilen, konut alanında kalan 1003 ada 15 no.lu parselden yola isabet eden 920,49 m2.lik kısmın umumun menfaatine yol olarak, 396,60 m2.lik kısmın umumun menfaatine yeşil alan olarak terkinin yapılmasından sonra 346,35 m2. A1 no.lu parsel, 344,37 m2 A2 no.lu parsel, 342,48 m2 A3 no.lu parsel, 342,49 m2 A4 no.lu parsel, 342,49 m2 A5 no.lu parsel, 342,48 m2.A6 no.lu parsel ve 342,49 m2 A7 no.lu parsel tam parsel olarak yediye ifraz işleminin yapılması.
  2014/335 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:07:03
  İlçemiz İstiklal Mahallesinde, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan, Uygulama İmar Planımıza göre ticari alanda kalan 48,28 m2.lik 130 ada 2 ve 134,49 m2.lik 130 ada 3 no.lu parselin 182,75 m2.lik A no.lu parsel olarak birleştirme işleminin yapılması.
  2014/334 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:06:38
  Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi No:46'daki İşhanı Pasajının III.normal katında mevcut 23,00 m2.miktarındaki 69 no.lu bağımsız bölüm işyerinin aylık 130,00 TL bedel mukabilinde Levent ÖZİL'e, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi No:11'deki Ticaret Merkezinin I.normal katında mevcut 43,30 m2.miktarındaki 129-130-131 no.lu bağımsız bölüm işyerlerinin aylık 450,00 TL bedel mukabilinde Dilek KARAKANAT'a ve II.normal katında mevcut 49,10 m2.miktarındaki 224 no.lu bağımsız bölüm işyerinin aylık 300,00 TL bedel mukabilinde Yaytaş Radyo Televizyon Reklamcılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına kiraya verilmesi ile Ticaret Merkezinin II.normal katında mevcut 12,80 m2.miktarındaki 201 no.lu işyeri, 14,00 m2.miktarındaki 202 no.lu işyeri, 43,30 m2.miktarındaki 203-204-205 no.lu bağımsız bölüm işyerleri ve 67,70 m2.miktarındaki 226 no.lu bağımsız bölüm işyerinin kiraya verilmesi ihalesine talipli çıkmadığından, bahsi geçen işyerlerinin 2886 S.D.İ.K.nun 49.maddesi hükmü gereğince, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde talipli çıktığında, pazarlık suretiyle kiraya verilmelerine.
  2014/333 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:06:15
  Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11.maddesinin 6.fıkrasına aykırı hareket eden İbrahim ALTUNBAŞ'ın 189,00 TL para cezası ile teçziyesi.
  2014/332 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:05:50
  Aralık 2014 ayı itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 100 adet personel mevcuduna göre, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin son bendi hükmüne istinaden 10 adet personele, halen yürürlükte bulunan 0,076998 aylık maaş kat sayısının 20.000 gösterge rakamı çarpımı tutarında ikramiye ödenmesi.
  2014/331 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:05:29
  İlçemiz Hamdibey Mahallesinde. Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planımıza göre konut alanında kalan 153,10 m2.lik 424 ada 13 ve 141,90 m2.lik 424 ada 14 no.lu parsellerin birleştirilmesinden sonra, uygulama imar planımıza göre yola isabet eden 6,74 m2.lik kısmının, ekli dosyasında gösterildiği şekilde umumun menfaatine yol olarak terkinin yapılması.
  2014/330 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:05:04
  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planımıza göre konut alanında kalan 208 ada 3 no.lu 444,73 m2 tapu alanına 441,22 m2 hesap alanına sahip olan ve 208 ada 4 no.lu 502,20 m2 tapu alanına 497,09 m2 hesap alanına sahip parsellerde 2010/22 sayılı Genelgenin 21/c maddesi ve 3402 Sayılı Kanunun 41/2. maddesi gereğince yüzölçüm düzeltmesi yapılacak olup parsellerin hesap alanları üzerinden yapılan işlemde 208 ada 3 ve 4 no. lu parseller birleştikten sonra oluşan 938,31 m2.lik hesap alanından uygulama imar planlarımıza göre yola isabet eden 5,39 m2.lik kısmın ekli dosyasında gösterildiği gibi umumun menfaatine yol olarak terkinin yapılmasından sonra 492,50 m2.lik 208/B no.lu parsel tam parsel olarak 440,42 m2.lik 208/C no.lu parsel, parsel bütünlüğünü tamamlayıncaya kadar artık parsel olarak iki kısma ifraz işleminin yapılması.
  2014/329 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:04:32
  İlçemiz Gazi Kemal Mahallesinde, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planımıza göre ticari alanda kalan 146 ada 26 parsel no.lu 57,63 m2 tapu alanına 57,52 m2 hesap alanına,146 ada 27 no.lu 0,28 m2 tapu alanına 0,28 m2 hesap alanına ve 146 ada 28 no.lu 106,41 m2 tapu alanına 104,87 m2 hesap alanına sahip olan parsellerde 2010/22 sayılı Genelgenin 21/c maddesi ve 3402 sayılı Kanunun 41/2. maddesi gereğince yüzölçüm düzeltmesi yapılacak olup parsellerin hesap alanları üzerinden yapılan işlemde 146 ada 26, 27 ve 28 no.lu parseller birleştikten sonra oluşan 162,67 m2.lik hesap alanından uygulama imar planımıza göre yola isabet eden 18,13 m2.lik kısmın ekli dosyasında gösterildiği gibi umumun menfaatine yol olarak terkinin yapılması.
  2014/328 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:04:06
  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Çan Caddesine cepheli, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planımıza göre konut alanında kalan 211 ada 11 no.lu parselin, uygulama imar planımıza göre yola isabet eden (13,02 m2.lik) kısmının, umumun menfaatine yol olarak terk işleminin yapılması.
  2014/327 Nolu Encümen Kararı
  24.12.2014 10:03:40
  Mülkiyeti Fatma GÖNÜLHAN, Şükran GÖNÜLHAN ve Mehmet Şükrü GÖNÜLHAN'a ait, ilçemiz Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesine cepheli 161 ada 5 no.lu tarla vasfındaki parselin tamamı yolda ve yeşil alanda kaldığından, işbu gayrimenkulün bulunduğu alanın kamunun menfaatine açılabilmesi için, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı Kanunla değişik 3., 8., 10. ve 11.maddeleri hükümleri gereğince kamulaştırılmasına.
  « Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Sonraki »
  Biga Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi Copyright © 2004-2016 Biga Belediyesi