Anasayfa
Başkanımız
Biga Tanıtım
Belediyemiz
 • Meclis Üyeleri
 • Birimler
 • Eski Belediye Başkanları
 • Encümen Kararları
 • Meclis Kararları
 • Kurumsal Bilgi
 • Projelerimiz
  İletişim
  Çevre
  Hal Fiyatları
  07.07.2015 tarihinde
  DİLER ÇAĞAN vefat etmiştir.
  07.07.2015 tarihinde
  NECDET GÜNERİ vefat etmiştir.
  04.07.2015 tarihinde
  EMİNE TATLISES vefat etmiştir.
  04.07.2015 tarihinde
  İBRAHİM ORAL vefat etmiştir.
  04.07.2015 tarihinde
  FATMA DEMİR vefat etmiştir.
  Bölgemizde Hava Durumu
  8/7/2015 Nöbetçi Eczane
  İmren Eczanesi
  286 316 2261
  Çan Cad. No:34
  • Encümen Kararları
  • Meclis Kararları
  • Biga Belediyesi Özel Toplu Taşıma Yönetmeliği
  • Biga Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği
  Belediyemiz - Encümen Kararları '''
  2013/355 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:51:46
  İlçemiz Hamdibey Mahallesinde 10 ada 48 nolu parselin tamamı yeşil alanda kaldığından, söz konusu yeşil alanın kamunun menfaatine açılabilmesi için mülkiyeti Resmiye ŞAHİN, İbrahim DIRAMA ve Remziye NEÇEVİK'e ait 10 ada 48 no.lu parselde kayıtlı 1155.00 m2.lik tarla vasfındaki gayrimenkulün tamamının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 3., 8., 10 ve 11. maddeleri hükümleri gereğince kamulaştırılmasına.
  2013/354 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:51:22
  İlçemiz Hamdibey Mahallesinde Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planımıza göre konut alanında kalan 130.91 m2 miktarındaki 55 ada 7 no.lu parselden yola isabet eden 20.81 m2.lik kımsın umumun menfaatine yol olarak terk işleminin yapılması.
  2013/353 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:50:57
  İlçemiz Hamdibey Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planımıza göre bitişik nizam üç kat inşaat izni verilen konut alanında kalan 443 ada 8 no.lu parselde Belediyemiz adına kayıtlı 125/197 (125,00 m2.) hissenin, diğer hissedar Remzi ERCAN varisleri Neriman ERCAN ve Cengiz ERCAN'a satış işlemine esas olmak üzere, 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 3.maddesi ile değişen 8.maddesi hükümleri gereğince bedel takdirinin yaptırılması.
  2013/352 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:50:27
  Belediyemizin 2013 yılı için Taşınır Malların sayımının yapılabilmesi için Sayım Kurulunun teşekkül ettirilmesine.
  2013/351 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:49:57
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sakarya Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:45 adresinde bulunan Kültür Sarayının 1. normal katındaki 29 no.lu işyerinde, kiracımız olarak bulunan Kazım BERKUP' un, 31/12/2013 tarihinde sona erecek olan 26/12/2012 tarihli kira sözleşmesinin, 31/12/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesh edilmesinin kabulü.
  2013/350 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:33:20
  Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Hamdibey Mahallesi İstiklal Caddesi No:383-2 deki işyerinde, kiracımız olarak bulunan Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.nin 31/12/2013 tarihinde sona erecek olan 19/09/2012 tarihli kira sözleşmesinin, 31/12/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesh edilmesinin kabulü.
  2013/349 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:32:56
  Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinin 4.fıkrasına aykırı hareket eden Yörükoğulları Gıda San.ve Tic.A.Ş.' nin 182,00 TL para cezası ile tecziyesi.
  2013/348 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:32:35
  Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesinin 16. fıkrasına aykırı hareket eden Erol KAYA' nın 182,00 TL para cezası ile tecziyesine.
  2013/347 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:32:06
  Erol KAYA' nın, ilçemiz Hamdibey Mahallesi Çayır Caddesi bila no üzerinde, yapmış olduğu inşaat çalışması esnasında, Belediyemize ait 18,00 m2 lik beton parke taşları ile 4,00 m2 engelli taşlarına zarar vererek, kullanılamaz hale getirdiğinden, parke taşı ve döşeme işçiliği dahil yapım maliyeti olan 510,00 TL (KDV hariç ) bedelin, adı geçenden tahsil edilmesine, tahsil işleminin yapılamaması durumunda, tahsilin takibi için Belediyemiz Sözleşmeli Avukatı bulunan İstanbul Barosu Avukatlarından (Sc.No:25150) Hilmiye ARSLAN TAN'ın yetkili kılınmasına.
  2013/346 Nolu Encümen Kararı
  13.01.2014 11:31:34
  İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesi 192 ada 8 parsel üzerinde bulunan Çakıroğlu Apartmanı binasının zemin katında bulunan 12,00 m2 miktarındaki 2 no.lu bağımsız bölüm ile 15,00 m2 miktarındaki 3 no.lu bağımsız bölümler arasındaki duvarlar proje yerlerinden değiştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığında, iş bu dükkanların sahibi Ahmet ARSLAN' a 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesi hükmü gereğince 988,40 TL para cezası verilmesine, iş bu kararın ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük yasal süresi içinde tek işyeri olarak projelendirilerek tadilat ruhsatı alınmasına.
  « Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 Sonraki »
  Biga Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi Copyright © 2004-2015 Biga Belediyesi