Anasayfa
Başkanımız
Biga Tanıtım
Belediyemiz
 • Meclis Üyeleri
 • Birimler
 • Eski Belediye Başkanları
 • Encümen Kararları
 • Meclis Kararları
 • Kurumsal Bilgi
 • Projelerimiz
  İletişim
  Çevre
  Hal Fiyatları
  27.03.2015 tarihinde
  MEHMET TEZSEVİN vefat etmiştir.
  27.03.2015 tarihinde
  ADEM AVCI vefat etmiştir.
  25.03.2015 tarihinde
  TEVFİK ERTAŞ vefat etmiştir.
  24.03.2015 tarihinde
  FATMA ÇEVİK vefat etmiştir.
  Bölgemizde Hava Durumu
  30/3/2015 Nöbetçi Eczane
  Gümüşçay Eczanesi
  286 316 5905
  Kıbrıs Şehitleri Cad. No:1
  • Encümen Kararları
  • Meclis Kararları
  • Biga Belediyesi Özel Toplu Taşıma Yönetmeliği
  Belediyemiz - Encümen Kararları '''
  2013/221 Nolu Encümen Kararı
  18.07.2013 09:56:20
  Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 21. fıkrasına aykırı hareket eden Cafer AĞCA' nın 182,00 TL para cezası ile tecziyesine.
  2013/220 Nolu Encümen Kararı
  18.07.2013 09:55:57
  İlçemiz İstiklal Mahallesinde Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan şehir imar planımıza göre ticari alanda kalan 130 ada 9 ve 19 no.lu parsellerin birleştirme işleminin yapılması.
  2013/219 Nolu Encümen Kararı
  18.07.2013 09:55:33
  İlçemiz İstiklal Mahallesinde Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan şehir imar planımıza göre küçük sanayi alanında kalan 547 ada 3 ve 15 no.lu parsellerin birleştirme işleminin yapılması.
  2013/218 Nolu Encümen Kararı
  18.07.2013 09:55:09
  İlçemiz Sakarya Mahallesinde, Belediye Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan şehir imar planımıza göre konut alanında kalan 461 ada 3 ve 41 no.lu parsellerin birleştirme işleminin yapılması.
  2013/217 Nolu Encümen Kararı
  18.07.2013 09:54:41
  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çan Caddesi 482 ada 3 parsel noda kayıtlı 372,00 m2.miktarında arsa vasfındaki gayrimenkulün 100.000,00 TL bedel mukabilinde Yaşar ÖZTÜRK'e, 488 ada 13 parsel noda kayıtlı 370,00 m2.miktarında arsa vasfındaki gayrimenkulün 61.000,00 TL bedel mukabilinde Gençoğlu Konut Üretim İnşaat Ticaret Ltd.Şti.ne, 489 ada 12 parsel noda kayıtlı 352,00 m2.miktarında arsa vasfındaki gayrimenkulün 56.000,00 TL bedel mukabilinde Fatih DOĞAN'a satışı ile ilçemiz Hamdibey Mahallesi 611.Sokak 724 ada 4 parsel noda kayıtlı 661,69 m2.miktarındaki gayrimenkul, 614.Sokak 741 ada 5 parsel noda kayıtlı 559,19 m2.miktarındaki gayrimenkul, 618.Sokak 741 ada 15 parsel noda kayıtlı 521,67 m2.miktarındaki gayrimenkul, 603.Sokak 752 ada 9 parselnoda kayıtlı 328,95 m2.miktarındaki gayrimenkul, 10 parsel noda kayıtlı 317,30 m2.miktarındaki gayrimenkul ve 11 parsel noda kayıtlı 370,23 m2.miktarındaki gayrimenkulün satışları ihalelerine talipli çıkmadığından, bahsi geçen gayrimenkullerin 2886 S.D.İ.K.nun 49.maddesi hükmü gereğince, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde talipli çıktığında pazarlık suretiyle satışlarına, ilçemiz İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi No:46'daki İşhanı Pasajının II.normal katında 33,00 m2.miktarrındaki 38 no.lu bağımsız bölüm işyeri,26,00 m2.miktarındaki 52 nolu bağımsız bölüm işyeri, III.normal katında 23,00 m2.miktarındaki 69 no.lu bağımsız bölümişyeri, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi No:11'deki Ticaret merkezinin II.normal katında mevcut 43,00 m2.miktarındaki 203-204-205 no.lu bağımsız bölüm işyeri, 22,00 m2.miktarındaki 199-200 nolu bağımsız bölüm işyeri, Sakarya Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Kültür Sarayının I.normal katında mevcut 24,00 m2.miktarındaki 21 nolu bağımsız bölüm büro ile 64,00 m2.miktarındaki 27 nolu bağımsız bölüm büronun kiralama ihlelerine talipli çıkmadığından, bahsi geçen işyerleri ve büroların 2886 S.D.İ.K.nun 49.maddesi hükmü gereğince, ihalenin sitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde talipli çıktığında pazarlık suretiyle kiraya verilmelerine.
  2013/216 Nolu Encümen Kararı
  18.07.2013 09:54:17
  İlçemiz Hamdibey Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 03/11/2009 tarih ve 2009/96 sayılı kararı ile onaylanan Şehir imar planımıza göre konut alanında kalan 400 ada 19 ve 20 no.lu parsellerin birleştirme işleminin yapılması.
  2013/215 Nolu Encümen Kararı
  02.07.2013 10:22:19
  Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabirakaları A.Ş. adına kayıtlı ve tapuda Çanakkale İli Biga İlçesi Şirintepe Mahallesi H18C01A pafta, 610 no.lu parselde 12.020 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki bina ve müştemilatın " Park Alanı " olarak kullanılmak üzere 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden bila bedel ile ilgili kurum ve kuruluşlardan ( Başbakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı vb ) gerekli izinlerin alınmasından sonra Belediyemize devredilmesine, devre konu taşınmazın devrine ilişkin yapılacak harcamaların Belediyemiz tarafından karşılanmasına ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri protokol veya protokoller ile tespit etmelerine, Özelleştirme Yüksek Kurulununun 07/03/2013 tarih ve 2013/25 sayılı kararı ile karar verilmiş olup, devre konu taşınmazın Tapu Sicil Müdürlüğünde devrine ilişkin yapılacak harcamaların Belediyemiz tarafından karşılanmasına ve devir işlemlerinde Belediye Başkanı Mehmet ÖZKAN' ın yetkili kılınmasına.
  2013/214 Nolu Encümen Kararı
  02.07.2013 10:21:53
  Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddesinin 18. ve 20. fıkralarına aykırı hareketinden dolayı zabıt varakası düzenlenen Hatice ŞAHİN' in, iş bu zabıt varakasına itirazı yerinde görüldüğünden, zabıt varakasının işlemden kaldırılması ile bu suretle kendisine ceza tayinine yer olmadığı.
  2013/213 Nolu Encümen Kararı
  02.07.2013 10:21:30
  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 3 adet, Hamdibey Mahallesinde 6 adet arsa vasfındaki gayrimenkullerin satışı ile ilçemiz İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi No:46'daki İşhanı Pasajının II.normal katında mevcut 2 adet işyeri, III.normal katında mevcut 1 adet işyeri, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi No:11'deki Ticaret Merkezinin II.normal katında mevcut 2 adet işyeri, Sakarya Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Kültür Sarayının I.normal katında mevcut 2 adet büronun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle kiraya verilmesi ihalelerinin 09/07/2013 Salı günü saat:10.00'da başlamak üzere belirlenen sıraya göre birbirini takiben yapılmasına.
  2013/212 Nolu Encümen Kararı
  02.07.2013 10:21:08
  5957 sayılı SEbze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi hakkındaki Kanunun 13. maddesinin ( j ) fıkrasına aykırı hareket eden Halil YALÇIN' ın 53,00 TL para cezası ile tecziyesine.
  « Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Sonraki »
  Biga Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi Copyright © 2004-2015 Biga Belediyesi